Thông báo

Zeal Group là một tổ chức tài chính chuyên cung cấp các dịch vụ giao dịch đa tài sản bao gồm tiền tệ (ngoại hối, ngoại hối hoặc FX), hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu và tiền điện tử cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, đồng thời các nhà môi giới được trả thù lao cho các dịch vụ môi giới của mình thông qua chênh lệch giá mua/bán (được gọi là mức spread) và/hoặc hoa hồng.

Trang web chính thức: www.traze.com

Traze là tên giao dịch của Zeal Group, < br />và có thể được sử dụng độc quyền bởi các tổ chức liên kết của Traze khi được phép.

© 2022 Traze

Cảnh báo rủi ro: Hợp đồng chênh lệch (CFD) là công cụ phức tạp và có nhiều nguy cơ mất tiền nhanh chóng do đòn bẩy. Bạn có thể được yêu cầu gửi thêm tiền để đáp ứng các yêu cầu ký quỹ của mình. Bạn nên xem xét liệu bạn có hiểu cách thức hoạt động của CFD và liệu bạn có đủ khả năng chấp nhận rủi ro hay không. Kết quả hoạt động tài chính trước đây của bất kỳ công cụ cơ bản nào không phải là sự đảm bảo hoặc chỉ số cho kết quả hoạt động trong tương lai. Giao dịch các công cụ tài chính phái sinh có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ các rủi ro liên quan và tìm kiếm lời khuyên độc lập nếu cần.

TRAZE là tên thương mại của Zeal Capital Market (Seychelles) Limited, được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles quy định là Đại lý Chứng khoán, số giấy phép: SD027. Trụ sở chính của công ty tại: Văn phòng 1, Unit 3, Tầng 1, Dekk Complex, Plaisance, Mahe, Seychelles.