ประกาศ

Zeal Group เป็นสถาบันการเงินที่เชี่ยวชาญในการให้บริการซื้อขายหลายสินทรัพย์ รวมถึงสกุลเงิน (แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศฟอเร็กซ์หรือ FX) สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี หุ้น และสกุลเงินดิจิทัล ให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย และได้รับการชดเชยสําหรับบริการนายหน้าจากความต่างของราคาเสนอซื้อ/เสนอขาย (สเปรด) และ/หรือค่าคอมมิชชั่นเป็นหลัก

เว็บไซต์หลัก: www.traze.com

Traze เป็นชื่อทางการค้าของ Zeal Group
และอาจใช้โดยหน่วยงานในเครือโดยได้รับอนุญาตเท่านั้น

© 2022 Traze

คําเตือนความเสี่ยง: สัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) เป็นเครื่องมือที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วเนื่องจากเลเวอเรจ คุณอาจต้องทําการฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามข้อกําหนดมาร์จิ้น คุณควรพิจารณาว่าคุณเข้าใจวิธีการทํางานของ CFD และสามารถรับความเสี่ยงได้หรือไม่ ผลการดําเนินงานทางการเงินในอดีตของตราสารอ้างอิงใด ๆ ไม่ได้เป็นการรับประกันหรือชี้วัดผลการดําเนินงานในอนาคต การซื้อขายอนุพันธ์ทางการเงินอาจไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนทุกคน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้และขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญอิสระหากจําเป็น

TRAZE เป็นชื่อทางการค้าของ Zeal Capital Market (Seychelles) Limited ซึ่งได้รับการควบคุมในฐานะตัวแทนจําหน่ายหลักทรัพย์โดย Financial Services Authority of Seychelles หมายเลขใบอนุญาต: SD027 สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่: Office 1, Unit 3, 1st Floor, Dekk Complex, Plaisance, Mahe, Seychelles.